Redakční rada

Nabídka akcí

Říha Josef

Prof. Ing. Josef Říha, DrSc., nar. 1934, ČVUT v Praze. Po počáteční praxi jako stavební inženýr pracoval na stavební fakultě ČVUT v Praze. Zasloužil se o založení a rozvoj teorie operačního výzkumu pro oblast procesů EIA/SEA, kde autorizoval původní metodologii pro multikriteriální rozhodovací analýzu pod názvem TUKP (totální ukazatel kvality prostředí), člen Národního komitétu Mezinárodní asociace pro posuzování vlivů na životní prostředí IAIA (International Association for Impact Assessment), působil jako člen vládní komise pro posouzení vlivu JE Temelín na životní prostředí. V současné době emeritní profesor, nezávislý konzultant a soudní znalec pro obor EIA/SEA s celostátní působností. Je řešitelem řady grantových projektů a autorem cca 200 relevantních publikací.

08/05/2014