Redakční rada

Nabídka akcí

Suchý Petr

PhDr. Petr Suchý, Ph.D., nar. 1970, po ukončení magisterského studia politologie na Fakultě sociálních studií (FSS) v roce 1998 absolvoval v letech 1998-2002 na katedře politologie FSS MU doktorské studium. Od r. 2006 působí jako vedoucí katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Zaměřuje se především na vývoj zahraniční a bezpečnostní politiky USA po druhé světové válce do současnosti, se zvláštním důrazem na období Reaganovy administrativy, roli a vývoj nukleárních zbraní, vývoj procesů kontroly zbrojení a odzbrojování.

28/08/2014