Redakční rada

Nabídka akcí

Vodáková Jana

Ing. Jana Vodáková, nar. 1965, působí od r. 2004 jako odborná asistentka na katedře ekonomie Fakulty eko-nomiky a managementu Univerzity obrany v Brně. Po absolutoriu VŠE v Praze v r. 1988 pracovala postupně na pozicích úvěrového pracovníka pro velkou klientelu a analytika ve Státní bance československé a Komerční bance, a.s. V letech 2000 až 2004 pracovala jako odborná asistentka na katedře obchodně finanční Fakulty eko-nomiky obrany státu a logistiky VVŠ PV ve Vyškově, kde v roce 2003 zahájila doktorské studium. Ve své dizertační práci řeší problematiku akruálního účetnictví v účetních jednotkách veřejného sektoru. Ve Vojenských rozhledech
dosud nepublikovala.

31/01/2008