Redakční rada

Nabídka akcí

Němec Ivan

Pplk. Ing. Ivan Němec, Ph.D., nar. 1953, po absolvování VVŠ PV Vyškov v roce 1977 prošel základními velitelskými funkcemi u motostřeleckých jednotek. V letech 1981 až 1993 zastával funkce mobilizačních pracovníků na stupni samostatný prapor a divize. Od roku 1993 pracoval jako učitel na VA v Brně. V současné době zastává funkci náčelníka skupiny mírového a válečného doplňování oddělení řízení obrany státu Ústavu operačně taktických
studií Univerzity obrany. V roce 2004 absolvoval dok-torské studium na VA Brno a ukončil kurz bezpečnostní politiky a řízení obrany státu tamtéž a absolvoval kurz distančního minima v programu celoživotního vzdělávání na UP v Olomouci. Zabývá se problematikou uvádění rezortu MO do vyšších stupňů bojové pohotovosti a mobilizačním rozvinováním.

31/01/2008