Redakční rada

Nabídka akcí

Stodůlka Víťezslav

Doc. Ing. Vítězslav Stodůlka, CSc.(plk. v.z.), nar. 1949, je absolventem 1. F VA Brno 1971. Poté působil postupně ve funkci velitele roty a důstojníka štábu pluku. Od roku 1977 pracoval jako učitel taktiky ve VVŠ TTZ Žilina, v roce 1986 obhájil dizertační práci a získal titul CSc., docentem je od roku 1990. Absolvoval kurz řízení prostředků v rámci programu IMET (USA) v roce 1993. Od 1983 pracoval na VVŠ PV ve Vyškově. Od 1. 9. 2004 působí na UO Brno. Od 1995 do 31. 8. 2003 byl vedoucím katedry řízení a velení, do 1. 9. 2003 působil jako děkan Fakulty řízení vojenských systémů na VVŠ PV Vyškov. Nyní pracuje jako akademický pracovník na katedře vojenského managementu a taktiky UO Brno. Je členem redakční rady časopisu Vojenské rozhledy a členem oborové komise „Vojenský management“. Ve výzkumné činnosti se zabývá teorií velení a řízení činnosti vojsk.

10/07/2008