Redakční rada

Nabídka akcí

Rak Tomáš

Plk. gšt. Ing. Tomáš Rak, narozen 1964, absolvent VVŠ PV ve Vyškově (1982), kurzu generálního a admirálního štábu na FüAkBw v Hamburku (2004) a Senior Course na NDC v Římě (2010). V letech 1986–96 zastával velitelské funkce na stupni četa, rota a prapor a štábní funkce na stupni prapor, brigáda a divize. V letech 1996–2004 působil na VA Brno. Do roku 2011 pracoval na řídících funkcích v rámci Správy doktrín ve Vyškově. V letech 2011–14 pracoval na velitelství U. S. Army TRADOC. Od roku 2014 působí na Centru bezpečnostních a vojenskostrategických studií, UO v Brně. Ve své práci se zabývá problematikou vojenského umění a krizového řízení.

20/03/2018