Redakční rada

Nabídka akcí

Žilínek Milan

Mjr. Ing. Milan Žilínek, nar. 1962, vystudoval Vojenskou akademii v Brně, po škole absolvoval velitelské funkce na stupni rota u ženijního praporu v Břeclavi. V letech 1994-2001 zastával funkci náčelníka doplňovacího oddělení Okresní vojenské správy v Břeclavi. Od r. 2001 pracuje jako odborný asistent skupiny mírového a válečného doplňování oddělení řízení obrany státu Ústavu operačně taktických studií Univerzity obrany v Brně. V roce 2007 ukončil kariérní kurz vyšších důstojníků a zahájil kombinované doktorandské studium. Zabývá se problematikou doplňování ozbrojených sil ČR oso-bami.

10/07/2008