Redakční rada

Nabídka akcí

Urban Rudolf

Brig. gen. prof. Ing. Rudolf Urban, CSc., dr.h.c., nar. 1954, absolvoval VVŠ TTZ v Žilině. Do r. 1981 vykonával řadu odborných logistických funkcí u vojsk, od r. 1982 působí ve vojenském školství jako pedagog. Kandidaturu dosáhl na VA Brno, docenturu na VVŠ PV ve Vyškově. Postupně zastával funkce zástupce vedoucího katedry, vedoucího katedry veřejné ekonomiky a služeb logistiky, katedry ochrany obyvatelstva, děkana Fakulty ekonomiky obrany státu a logistiky a rektora na Vysoké vojenské škole pozemního vojska ve Vyškově. Od roku 2005 je rektorem Univerzity obrany. Publikuje zejména v oblasti logistiky, veřejné ekonomiky a bezpečnosti. Je členem vědeckých rad vysokých škol v ČR i v zahraničí.

21/11/2008