Redakční rada

Nabídka akcí

Kellner Josef

Doc. Ing. Josef Kellner, CSc., nar. 1948, Vysoká škola chemicko-technologická v Pardubicích, do r. 1993 působil ve Vyškově jako odborný asistent předmětu fyzikální chemie a fyzikálně chemických metod analýzy. 1993-1999 vykonával na VVŠ PV ve Vyškově funkce prorektora a proděkana pro vědeckou činnost. V současnosti je vedoucím předmětové skupiny ochrany obyvatelstva katedry ochrany obyvatelstva UO v Brně. Původním oborem jeho odborného zájmu byla oblast elektrochemických metod analýzy vysoce toxických sloučenin, později se specializoval na měření distribuce aerosolových částic. Nyní se zabývá oblastí živelních pohrom a průmyslových havárií, analýzou rizika z nich plynoucích, zejména na oblast životního prostředí.

21/11/2008