Redakční rada

Nabídka akcí

Janová Jitka

Mgr. Ing. Jitka Janová, PhD., nar. 1979, v roce 2002 ukončila magisterské studium odborné fyziky na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně, v roce 2004 ukončila magisterské studium podnikové ekonomiky a managementu na Podnikohospodářské fakultě VŠE v Praze, v roce 2006 ukončila doktorské studium teoretické fyziky a astrofyziky na PřF MU v Brně. 2006-2008 pracovala jako odborná asistentka skupiny ekonomické teorie katedry ekonomie FEM UO v Brně, v současnosti odborná asistentka na Ústavu statistiky a operačního výzkumu Provozně ekonomické fakulty MZLU v Brně, zabývá se aplikacemi matematiky v ekonomických a technických disciplínách.

21/11/2008