Redakční rada

Nabídka akcí

Halámek Emil

Prof. Ing. Emil Halámek, CSc. (pplk. v zál.), nar. 1949, po absolvování SPŠCH Brno v roce 1968 studoval na Vojenské akademii v Brně obor chemické inženýrství. Po absolvování v roce 1973 nastoupil na VVŠ PV ve Vyškově. Postupně vykonával funkce odborného asistenta, staršího učitele, náčelníka skupiny a vedoucího katedry. V roce 1994 garantoval v Edgewoodském Arsenálu, MA, přezkušování čs. chemické průzkumné techniky z první války v Perském zálivu. V současné době je akademickým pracovníkem oddělení ochrany proti chemickým zbraním Ústavu OPZHN UO, přednáší předmět bojové chemické látky a vojenská toxikologie.

21/11/2008

Články: