Redakční rada

Nabídka akcí

Herodek František

RNDr. František Herodek, nar. 1956, Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci, přeškolovací kurz mechanizace a automatizace velení na VA v Brně, postgraduální studium na OVC VUT v Brně, doplňkové studium na PdF UP v Olomouci. Absolvoval řadu kurzů v oblasti ICT, distančního vzdělávání a e-learningu. Od roku 1980 na VVŠ PV v různých funkcích, naposledy jako ředitel Centra informačních technologií. Působil v řídících funkcích na cvičeních Cooperative Challenge (1995), Cooperative Best Effort (1996) a Cooperative Guard (1999). Od 1. 9. 2004 pracuje na VA ve Vyškově jako zástupce velitele pro pedagogickou činnost. V odborné oblasti řeší přípravu příslušníků AČR a problematiku využití ICT v řízení a při přípravě vojenských profesionálů.

21/05/2007