Redakční rada

Nabídka akcí

Zigo Štefan

Ing. Štefan Zigo, nar. 1956, po absolvování VVŠ PV ve Vyškově (1980) vykonával velitelskou funkci na stupni četa u školních jednotek. Od roku 1983 působil ve vojenském školství jako pedagog. Postupně zastával funkce asistenta a odborného asistenta a náčelníka skupiny. V letech 1999 až 2001 zastával funkci náčelníka oddělení rozvoje bojové př ípravy pozemních sil odboru bojové přípravy pozemních sil GŠ. V roce 2001 ukončil vojenskou činnou službu. Nyní působí u Správy doktrín Ředitelství výcviku a doktrín ve Vyškově.

21/05/2007