Redakční rada

Nabídka akcí

Nový Jindřich

Dr. Jindřich Nový, Ph.D. (mjr. v. z.), nar. 1957, studium na Vysoké vojenské pedagogické škole v Bratislavě, ekonomie a ekonomika obrany státu (1991), v letech 1993-94 postgraduální studium na European Business School s následnou praxí v Německu. Od roku 1990 je pedagogem na katedře ekonomie na VVŠ PV Vyškov, nyní na Univerzitě obrany. V období let 1995-2001 byl pověřen vedením katedry ekonomie. Je autorem řady skript a učebních textů v oblasti podnikové ekonomiky a obecné ekonomické teorie, výzkumných zpráv v oblasti ekonomiky obrany státu a řešitelem specifických výzkumných úloh pracoviště. V současnosti pracuje jako odborný asistent na katedře ekonomie Fakulty ekonomiky a managementu UO Brno.

01/09/2007