Redakční rada

Nabídka akcí

Zapletalová Pavlína

Bc. Pavlína Zapletalová, nar. 1982, je studentkou 5. ročníku na Fakultě ekonomiky a managementu UO Brno ve studijním oboru ochrana vojsk a obyvatelstva. Aktivně se zapojuje do publikační činnosti a studentské tvůrčí činnosti. Pracuje jako pomocná vědecká síla na katedře ekonomie, Fakulty ekonomiky a managementu (FEM). Svou pozornost věnuje problematice působení soukromých vojenských a bezpečnostních korporací v místech ozbrojených konfliktů a analýze nových jevů ve vývoji vojenských aspektů v rámci tzv. nové ekonomiky.

01/09/2007