Redakční rada

Nabídka akcí

Komárek Jaroslav

Prof. Ing. Jaroslav Komárek, CSc. (plk. v. v.), nar. 1938, VA 1961. Po praxi v technických funkcích u útvarů pozemního vojska a letectva interní vědecká příprava (CSc. 1971) a výuka na katedře inženýrské letecké služby a letištního technického zabezpečení fakulty letectva a PVO. Od roku 1975 ve Výzkumném ústavu dopravním, koordinátor národní účasti na projektu EHK OSN Transeuropean Motorway. V r. 1990 návrat do armády, 1992 kurz řízení obranných zdrojů v Monterey, 1993-95 prorektorem VA pro vědeckou činnost a zahraniční styky, od r. 1996 v Ústavu managementu a podpory vzdělávání VA, účast na dvou projektech NATO RTO a prestižních mezinárodních konferencích, odborné zaměření na operační analýzu, zejména simulační modelování. Od r. 2003 výuka managementu a logistiky na soukromé vysoké škole.

26/11/2014