Redakční rada

Nabídka akcí

Grmela František

mjr. Ing. František Grmela, narozen 1968, vystudoval Vysokou vojenskou technickou školu v Liptovském Mikuláši, Fakultu protiletadlové obrany pozemních vojsk. Po dvouleté praxi u raketového vojska začal pracovat jako asistent na Katedře vozidlové techniky Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově. Ve vojenském školství působil až do roku 2008. Od roku 2009 do současnosti je příslušníkem odboru doktrín. Nyní na funkci náčelník úseku zevšeobecňování zkušeností. V roce 1998 se zúčastnil mise SFOR (Stabilisation Force) v Bosně a Hercegovině jako pobočník velitele praporu. V roce 2006 byl vojenským pozorovatelem OSN v misi UNMIL (United Nations Mission in Liberia). V roce 2008 byl velitelem 5. kontingentu AČR MNF – I (Multinational Forces – Iraq). V roce 2010 byl vojenským pozorovatelem OSN v misi UNMIK (United Nations Interim Administration Mission in Kosovo).

09/02/2015