Redakční rada

Nabídka akcí

Bis Roman

Plukovník gšt. PhDr. Roman Bis, MBA, narozen 1971. Po ukončení studia na FTVS UK Praha a absolvování základní vojenské služby, se stav vojákem z povolání. V letech 1994–2003 zahájil svoji vojenskou kariéru u 4. brigády rychlého nasazení. V roce 2003 odešel k Vojenské policii, kde absolvoval velitelské a štábní funkce až do současné funkce velitele Velitelství Vojenské policie Tábor. V roce 2009 složil rigorózní zkoušku na UK Praha. V roce 2011 byl povýšen do hodnosti plukovníka. V letech 2012–2013 absolvoval studium managementu, organizace a řízení a následně v letech 2014–15 kurz generálního štábu na CBVSS UO Brno. Působil v zahraničních misích v Kosovu, Iráku a Afghánistánu.

12/05/2015