Redakční rada

Nabídka akcí

Loužek Marek

doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D., Vystudoval ekonomii a filozofii na VŠE a politologii na Fakultě sociálních věd UK. Ph.D. v oboru ekonomické teorie získal na Národohospodářské fakultě VŠE. Zde také v roce 2009 získal docenturu v oboru ekonomie. Přednáší na Filozofické fakultě UK a na VŠE v Praze.

12/05/2015