Redakční rada

Nabídka akcí

Stejskal Lukáš

Major Ing. Lukáš Stejskal, narozen 1979, VVŠ PV ve Vyškově (2002) a UO v Brně (2007). Absolvent roční důstojnické aplikační školy pěchoty ve Francii v r. 2003. Zastával funkce velitele roty u výsadkového praporu a náčelníka oddělení u pohotovostního oddělení Vojenské policie. V současnosti pracuje na plánovacím oddělení na hlavním velitelství VP a zároveň dálkově studuje doktorský studijní program na fakultě vojenského leadershipu UO v Brně. Zabývá se problematikou možnosti využití policejních jednotek v protipovstaleckých operacích.

12/05/2015