Redakční rada

Nabídka akcí

Štěpánková Eva

Ing. Eva Štěpánková, Ph.D., narozena 1982, absolventka Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Dizertační práci v oboru Ekonomika a management obhájila v roce 2013. V současnosti působí jako vedoucí skupiny obecného managementu na katedře managementu Univerzity obrany. Zaměřuje se především na strategické řízení, analytické nástroje v managementu, měkké manažerské dovednosti a environmentální management.

07/09/2015