Redakční rada

Nabídka akcí

Ludvík Zdeněk

Mgr. Zdeněk Ludvík, narozen 1968. V roce 2011 – summa cum laude bakalářský obor Mezinárodní vztahy a evropská studia (Metropolitní univerzita Praha); 2013 – summa cum laude magisterský obor Mezinárodní vztahy a evropská studia (Metropolitní univerzita Praha). V současné době působí na Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd UK v Praze, jako interní doktorand. Odborně se věnuje nestátním aktérům, privatizaci bezpečnostních funkcí státu a důsledkům pro koncept teritoriality, francouzské zahraniční politice a geopolitice, subsaharské Africe.

07/09/2015