Redakční rada

Nabídka akcí

Musil Miroslav

Ing. Miroslav Musil, Ph.D. narozen 1958. Vysokoškolské vzdělání získal v roce 1981 na VVŠ TTZ v Žilině, postgraduální studium absolvoval na VAAZ v Brně v roce 1988. Disertační práci obhájil v roce 1996. V letech 1981–1990 působil u útvarů a svazků armády na pozici odborného náčelníka týlu. Za dobu působení na Vojenské akademii v Brně (1990–2008) zastával pedagogické i akademické funkce. V současné době pracuje na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, Fakultě logistiky a krizového řízení v Uherském Hradišti na Ústavu ochrany obyvatelstva jako odborný asistent. Ve své vědecko-výzkumné, publikační a pedagogické činnosti se zabývá problematikou logistiky a její aplikace do oblasti integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatelstva a krizového řízení.

07/09/2015