Redakční rada

Nabídka akcí

Kraus Richard

Plk. gšt. MUDr. Richard Kraus, narozen 1966. Vystudoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (1992), postgraduální studium na Vojenské lékařské akademii Jana Evangelisty Purkyně Hradec Králové (1996). Od roku 1997 náčelník Posádkové ošetřovny Benešov Velitelství vojskové zdravotnické služby Generálního štábu AČR, od roku 2002 VSD-S odboru zdravotní a preventivní péče Sekce vojenského zdravotnictví (2004) a Sekce podpory MO. V letech 2006–2009 VSD-S zahraničního pracoviště Mons – zástupce NZS při JFC HQ Brunssum, NLD. Zahraniční operace: SFOR II (2000), ISAF (2008). Absolvent kurzu Strategic Medical Leadership (San Antonio, Texas 2010). Od roku 2013 je ředitelem odboru vojenského zdravotnictví Sekce podpory MO. Zabývá se problematikou managementu zdravotnických služeb u multicentrických a nadnárodních organizací.

07/09/2015