Redakční rada

Nabídka akcí

Barták Miroslav

PhDr. Miroslav Barták, Ph.D., absolvoval obor Veřejná a sociální politika na Fakultě sociálních věd Karlovy univerzity v Praze. Část studia strávil v Německu na Universität Konstanz. V současné době působí jako vysokoškolský pedagog na Katedře sociální práce FSE UJEP v Ústí nad Labem. V publikační činnosti se mimo jiné aktuálně věnuje
otázkám multikriteriálního a expertnímu rozhodování v oblasti veřejných služeb a také správě a řízení korporací a jejich společenské odpovědnosti.

07/09/2015