Redakční rada

Nabídka akcí

Landovský Jakub

PhDr. Jakub Landovský, PhD.,  narozen v roce 1976. Absolvent Magisterského studia Fakulty sociálních věd Karlovy univerzity v Praze (2003), a Právnické fakulty ZČU v Plzni (2007). Doktorské studium absolvoval na Institutu politologických studií UK v Praze (2011), kde stále externě působí jako odborný asistent. V letech 2005–2006 působil jako vědecký pracovník na Oregon State University v USA. Později též jako konzultant pro United Nations Development Program, poradce předsedy zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, advokát a poradce náměstka ministra obrany ČR. V roce 2015 se stal náměstkem pro řízení sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany. Odborně se zaměřuje mimo jiné na výzkum moderních konfliktů o přírodní zdroje se zaměřením na konfliktní a kooperativní potenciál vodních zdrojů.

07/09/2015