Redakční rada

Nabídka akcí

Kufčák Jakub

Kpt. PhDr. Jakub Kufčák, narozen 1989. Momentálně působí jako analytik Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) se zaměřením na NATO, bezpečnostní a obrannou politiku, a jako redaktor u Portálu odborných studentských textů (POST). Od července 2015 pracuje v oddělení strategií MV-GŘ HZS ČR. Dříve působil jako odborný spolupracovník u Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu ČR. V roce 2012 absolvoval bakalářský obor Mezinárodní teritoriální studia na FSV UK, kde také v roce 2014 vystudoval magisterský obor Německá a rakouská studia a kde v roce 2015 získal titul PhDr. V roce 2010/2011 absolvoval semestrální pobyt na Freie Universität v Berlíně. V roce 2013 byl účastníkem ročního programu bezpečnostních studií Robinson-Martin Security Scholars Program na Pražském institutu bezpečnostních studií (PSSI). Dále se zajímá o zahraniční a bezpečnostní politiku SRN, problemetiku členství Gruzie v NATO a obrannou a bezpečnostní spolupráci v rámci skupiny V4.

01/12/2015