Redakční rada

Nabídka akcí

Kozák Karel

Ing. Karel Kozák, Ph.D., (plk. v v.), narozen 1942,Praha,vzdělání VŠJŽ, VUOJ, VAAZ, doktorandské studium na VAAZ, ČVO 101 9 let, ČVO 104 22 let, ČVO 115 4 roky, Institut pro výzkum operačního umění, Ústav obranných studií, 1998–2004 občanský zaměstnanec na odboru obranné standardizace, zastávané funkce na štábech ZVO, divize, armády, nebyl v zahraniční misi, nestudoval v zahraničí, vojenský důchodce.

01/12/2015