Redakční rada

Nabídka akcí

Hanudeľ Vojtěch

pplk. v z. Ing. Vojtěch Hanudeľ, nar. 1963, absolvoval Vojenskou akademii v Brně, obor ženijní strojní v roce 1987. Následně vykonával velitelské funkce u ženijních jednotek a útvarů. V letech 1998–1999 se účastnil mise SFOR. Bosna a Hercegovina. V roce 2001 z funkce velitele ženijního praporu přechází na funkci Náčelníka ženijního vojska operačního stupně v Olomouci. Následně v roce 2006 přechází na funkci odborného asistenta na katedře ženijních technologii Univerzity obrany v Brně. Zde působí i v současné době. V roce 2011 opustil aktivní službu. Zabývá se problematikou ženijního zabezpečení boje a operace.

16/02/2016