Redakční rada

Nabídka akcí

Školoud Martin

Ing. Martin Školoud, narozen 1976, absolvoval Vojenskou akademii v Brně, obor vojenské pozemní stavby. Od roku 1998 do roku 2013 pracoval na Vojenské ubytovací a stavební správě MO v Brně. Zde se zabýval údržbou a výstavou nemovité infrastruktury MO. Od roku 2013 působí v managementu středně velké soukromé projekční společnosti. Od roku 2010 je studentem doktorského studia na FVT UO v Brně. Zabývá se finančním plánem údržby nemovitosti a odhadem cen za uvažované stavební práce.

16/02/2016