Redakční rada

Nabídka akcí

Beneš Miroslav

Ing. Bc. Miroslav Beneš (pplk. v. z.), narozen 1964 v Havlíčkově Brodě. Po absolvování Vojenské fakulty Vysoké školy dopravy a spojů v Žilině působil na mostní rotě při přípravě a realizaci staveb v oblasti železničního a mostního stavitelství. Po zrušení železničního vojska sloužil jako náčelník štábu praporu zabezpečení 4. brigády rychlého nasazení v Havlíčkově Brodě. Svou vojenskou kariéru završil na GŠ AČR, kde se aktivně podílel na plánování, koordinaci výstavby a rozvoje sil a dosahování operačních schopností AČR. V roce 2014 ukončil dálkové studium bakalářského studijního programu v oboru Právo v podnikání. V současné době je zaměstnancem ředitelství akciové společnosti Stavební obnova železnic a.s., kde se podílí na zajišťování výcviku krizových manažerů ve stavbě zatímních železničních mostů.

20/05/2016