Redakční rada

Nabídka akcí

Kupková Iveta

Iveta Kupková, narodená 1993. Momentálne je študentkou Európskych štúdií a Bezpečnostných a strategických štúdií na Masarykovej univerzite v Brne. So štúdiom sú spojené aj jej záujmy, ktoré sa zameriavajú na bezpečnostnú oblasť a frankofónne krajiny, predovšetkým Francúzsko.

20/05/2016