Redakční rada

Nabídka akcí

Kučera Tomáš (2)

Npor. Mgr. Tomáš Kučera, narozen 1991, v roce 2015 absolvoval magisterské studium v oboru Farmacie na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze a zároveň v oboru Vojenská farmacie na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, na které v současné době působí jako doktorand. Zabývá se zejména vývojem ochrany proti účinkům nervově paralytických látek. V roce 2016 absolvoval bakalářský obor Obchodněprávní studia na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, kde nyní pokračuje navazujícím magisterským studiem.

05/09/2016