Redakční rada

Nabídka akcí

Saibert Richard

Ing. Richard Saibert, Ph.D. narozen 1969. Absolvent Vysoké vojenské školy ve Vyškově (1991) a Univerzity obrany (2019). Po dobu svého působení v Armádě České republiky zastával různé velitelské a štábní funkce. V rámci rezortu MO se podílel na řešení otázek souvisejících se zabezpečením obrany státu. Má také zkušenostmi ze zahraničních pracovišť a z civilního sektoru, a to v oblasti projektového řízení a veřejných zakázek. V současné době pracuje jako akademický pracovník na Centru bezpečnostních a vojenskostrategických studií Univerzity obrany. Zabývá se mimo jiné problematikou přípravy vojenského personálu, oblastí získávání poznatků a využívání zkušeností v AČR či doktrinální činností.

29/02/2024