Redakční rada

Nabídka akcí

Benda Martin

Mjr.  Ing.  Martin Benda, Ph.D., nar. 1980. Absolvent oboru Mechanizace budování speciálních staveb na Fakultě vojensko-technické druhů vojsk na Vojenské akademii (2003). Postgraduální studium na Univerzitě obrany ve studijním programu Vojenské stavby (2006). Téma disertační práce: Počítačová podpora projektování mostních provizorií. V současnosti zastává pozici odborného asistenta na katedře ženijních technologií na Univerzitě obrany.

22/02/2024