Redakční rada

Nabídka akcí

Pajtinka Erik

PhDr. Erik PAJTINKA, Ph.D., nar. 1981, je absolventom magisterského a rigorózneho štúdia v odbore medzinárodné vzťahy a diplomacia a má doktorát v odbore medzinárodné vzťahy. V súčasnosti pracuje ako odborný asistent na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a prednáša ako externý učiteľ na Fakulte sociálnych vied Univerzity Karlovej v Prahe (ČR). V minulosti pôsobil ako hosťujúci vedecký pracovník na Holandskom inštitúte medzinárodných vzťahov Clingendael v Haagu (Holandsko) a ako odborný asistent na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave. V rámci výskumnej činnosti sa špecializuje na otázky súčasnej teórie a praxe diplomacie, najmä na otázky bilaterálnej diplomacie a diplomacie Európskej únie.

20/02/2017