Redakční rada

Nabídka akcí

Svatošová Veronika

Ing. Veronika Svatošová, Ph.D., narozena v roce 1986, vystudovala bakalářské, magisterské a doktorské studium na Univerzitě Pardubice, Fakultě ekonomicko-správní se zaměřením na ekonomiku a řízení podniků. Autorka se v současné výzkumné práci soustřeďuje na strategické a finanční řízení podniků. V magisterském a doktorském studiu si zaměřovala na ekonomiku a management podniku. V současné době působí jako odborný asistent na Ústavu regionální a podnikové ekonomiky, Fakultě regionálního rozvoje a mezinárodních studií, Mendelovy univerzity v Brně, kde kromě vědecko-výzkumné činnosti vyučuje odborně předměty, které se orientují na podnikovou ekonomiku, živnostenské podnikání, finanční řízení a financování.

17/05/2017

Články: