Redakční rada

Nabídka akcí

Bláhová Pavlína

Mgr. Pavlína Bláhová, narozena 1990, je doktorandkou na Katedře sociologie FF UK. Vystudovala bezpečnostní studia na FSV UK a v současné době je výzkumnou pracovnicí Střediska bezpečnostní politiky IPS FSV UK. Zabývá se problematikou zamrzlých konfliktů, organizovaného zločinu a kritické infrastruktury.

13/03/2019