Redakční rada

Nabídka akcí

Rolenec Ota

Pplk. Ing. Ota Rolenec, Ph.D., narozen 1983. Absolvent bakalářského (2005) a magisterského (2010) studijního programu na Fakultě ekonomiky a managementu Univerzity obrany. U vojenských útvarů zastával různé velitelské a štábní funkce. V roce 2018 úspěšně dokončil studium kombinovaného doktorského studijního programu. Aktuálně zastává pozici vedoucího skupiny Katedry ženijní podpory. Ve své vědecko-pedagogické činnosti se zabývá problematikou ženijní podpory vojsk ve vojenských operacích, simulacemi průběhu ženijní podpory činnosti vojsk a působení výbuchu na konstrukční prvky budov.

23/05/2024