Redakční rada

Nabídka akcí

Kyjovský Jan

plk. Ing. Jan Kyjovský, Ph.D., nar. 1965, absolvoval Vysokou vojenskou školu pozemního vojska ve Vyškově, obor velitelsko-inženýrský ženijní (1988). Zastával ženijní velitelské a štábní funkce u mechanizovaných jednotek pozemních sil (četa, rota, prapor, pluk, divize). V roce 1999 se zúčastnil mise SFOR II v Bosně a Hercegovině na pozici ženijního náčelníka mechanizovaného praporu. V letech 2001-2003 pracoval ve štábu 1. mechanizované divize v Brně, v letech 2003-2005 pracoval na Ředitelství výcviku a doktrín ve Vyškově. Od roku 2005 pracuje ve vojenském školství – vedoucí skupiny řízení zabezpečení podpory (2005-2014), zástupce vedoucího katedry (2014-2015). Od roku 2015 do současnosti působí jako vedoucí katedry ženijní podpory Univerzity obrany Brno.

04/09/2017