Redakční rada

Nabídka akcí

Procházka Dalibor

RNDr. Dalibor Procházka, CSc., narozen 1962. Je absolventem Fakulty Numerické matematiky a kybernetiky Lomonosovy Moskevské státní univerzity (1986). Působil v pedagogických funkcích na Vojenské akademii v Brně, byl náčelníkem Centra simulačních a trenažérových technologií a působil na sekci Obranné politiky a strategie Ministerstva obrany. V současnosti pracuje jako akademický pracovník Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií Univerzity obrany, kde se věnuje se problematice modelování a simulace pro podporu rozhodování.

ORCID: 0000-0002-6601-0012

 

22/11/2022