Redakční rada

Nabídka akcí

Hodický Jan

Pplk. doc. Ing. Jan Hodický,  Ph.D., narozen v roce 1977. Je absolventem Vojenské akademie v Brně. V roce 2004 získal doktorát v oblasti Informatiky a výpočetní techniky na Univerzitě obrany v Brně.  Do roku 2012 působil jako odborný asistent na katedře Komunikačních a informačních systémů. Poté nastoupil na pozici vedoucího odboru Doktrín, vzdělávání a výcviku na Centru excelence modelování a simulace v Římě.  Od roku  2017 do roku 2018 pracoval jako vedoucí vědecký pracovník na Centru bezpečnostních a vojenskostrategických studií na Univerzitě obrany v Brně.  V roce 2019 se stal vedoucím Katedry letecké techniky na UO v Brně.  Zabývá se problematikou aplikování modelování a simulace do vojenství.    

10/09/2019