Redakční rada

Nabídka akcí

Rada Josef

Mjr. Ing. Josef Rada, narozen 1981, studium Univerzita obrany 2000 - 2005. Specializuje se obor sběru informací o území a řízení výrobních procesů. Účastnil se na různých geografických pozicích misí ISAF a KFOR a je představitelem mezinárodní skupiny MN-GSG. Publikační činnost zaměřuje na sběr a analýzy geografických dat a rozbory geografické podpory v zahraničních misích.

13/06/2018