Redakční rada

Nabídka akcí

Soumarová Jitka

Ing. Jitka Soumarová, narozena 1975. Je absolventem Fakulty aplikovaných věd (obor Biomechanika a lékařské inženýrství) Západočeské univerzity v Plzni (2004).   V roce 2004 nastoupila jako samostatný vědecký pracovník do CASRI Praha, kde je součástí analytické laboratoře a účastní se sběru dat a jejich následnému zpracování. Podílí se na analýzách aktuálního tělesného stavu různých vojenských odborností v AČR.

13/06/2018