Redakční rada

Nabídka akcí

Veselý Arnošt

Prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D., narozen v roce 1975, vedoucí Centra pro sociální a ekonomické strategie, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy. Profesionální kariéra: FSV UK (2000 – doposud; v letech 2009-2018 vedoucí katedry veřejné a sociální politiky); Sociologický ústav Akademie věd (2006-2008). Publikace: 2 samostatné monografie, 13 článků ve WoS. Projekty: hlavní řešitel projektů Využití výsledků sociálně-vědního výzkumu při analytické činnosti vstupující do rozhodování a strategického řízení veřejné správy (Technologická agentura CR) a Analytici politiky v ústřední státní správě České republiky: praktiky, profesní hodnoty a identita (Grantová agentura České republiky).

13/06/2018