Redakční rada

Nabídka akcí

Maco Jakub

Jakub Maco, M.A., MLitt., narodený v roku 1992. Vyštudoval Geografiu a politické vedy na Edinburskej univerzite a Bezpečnostné štúdia Blízkeho východu, Kaukazu a Centrálnej Ázie na Univerzite v St Andrews. V diplomovej práci, za ktorú bol vynamenaný sa špecializoval na pôsobenie a úspešnosť ruskej mäkkej sily voči Gruzínsku v období 2009 – 2016. Taktiež publikoval sériu analytických článkov pre bezpečnostný portál Security Outlines. V roku 2017 pôsobil ako výskumný asistent v Ústave medzinárodných vzťahov v Prahe a momentálne pracuje v súkromnom sektore.

13/06/2018