Redakční rada

Nabídka akcí

Gireth Jan

Ing. Jan Gireth, Ph.D. (plk. v zál.), narozen v roce 1956. Je  absolventem Vysoké vojenské velitelsko-technické školy v Martině (1979) a Vojenské akademie v Brně (1999). Působil na velitelských a manažerských pozicích u ženijních útvarů a na Generálním štábu AČR. V současné době pracuje jako akademický pracovník u Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií – válečná škola UO. Zabývá se problematikou velení a řízení, plánování operací a krizovým řízením.

03/12/2019