Redakční rada

Nabídka akcí

Kříž Zdeněk

prof. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D., narozen 1972. Vystudoval politologii a historii na FF MU. V letech 2010 a 2011 byl členem odborného týmu ministra obrany pro zpracování Bílé knihy o obraně České republiky 2011. V současnosti působí jako vedoucí Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Specializuje se na dějiny mezinárodních vztahů, mezinárodní bezpečnostní organizace, bezpečnostní politiku Německa a České republiky, civilní řízení a demokratickou kontrolu armády a na historii válečných konfliktů. Je autorem a spoluautorem řady monografií a článku na tato a příbuzná témata.

04/06/2020