Redakční rada

Nabídka akcí

Brajerčíková Stanislava

Mgr. Stanislava Brajerčíková, narodená v roku 1986. Absolventka Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na Slovensku v odbore medzinárodné vzťahy. Od roku 2015 je doktorskou študentkou na Katedre mezinárodních vztahů a evropských studií, Fakulte sociálních studií Masarykovej Univerzity v Brne, v odbore mezinárodní teritoriální studia. V dizertačnej práci sa venuje nemeckej zahraničnej politike od roku 1990 so zameraním na analýzu teoretických konceptov „civilná mocnosť, „mocnosť stredného rádu“ a „obchodný štát“ a ich aplikáciou na bilaterálne vzťahy Nemecka so štátmi strednej Európy.

26/11/2018