Redakční rada

Nabídka akcí

Vojtek Jozef

Ing. Jozef Vojtek, Ph.D., narozen 1961. Je absolventem Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově. Po absolvování postgraduálního studia na Vojenské akademii v Brně působil ve zpravodajských štábech brigády rychlého nasazení, mechanizované divize a ministerstva obrany. Od roku 2016 působí v akademickém prostředí a v současné době je akademickým pracovníkem Ústavu zpravodajských studií Univerzity obrany. Disertační práci v oboru Vojenský management obhájil v roce 2021. Ve své práci se zabývá problematikou zpravodajství a informační analýzy.

20/02/2024